Hvorfor bli traineebedrift?​

Ved å ta inn en Trainee får du tilgang til kvalifiserte og høyt utdannede kandidater, og sparer ressurser på rekruttering og utvikling av den nyansatte. Andre fordeler er økt synlighet og nettverksbygging mellom medlemsbedrifter i Finnmark. Traineeprogrammet gjør din bedrift attraktiv i konkurransen om den kompetansen du trenger!

I tillegg bidrar din bedrift til utvikling, både lokalt og regionalt, og er også med og ta et samfunnsansvar ved å rekruttere og beholde ung arbeidskraft i Finnmark.

Bedriften

Bedriften skal gi traineen(e) relevante arbeidsoppgaver som gir traineen innsyn i, og forståelse for ulike deler av bedriftens virksomhetsområder. Dere utpeker en traineekontakt som har ansvar for traineen. Bedriften har ansvar for intervju- og ansettelsesprosess, samt arbeidsgiveransvar og lønning av traineen. I tillegg skal bedriften sørge for at traineen får tid til å delta i programmet til Trainee Finnmark (7-10 dager).

Trainee Finnmark

Trainee Finnmark skal synliggjøre at Finnmark er en attraktiv region for unge, skarpe hoder.

Vi promoterer deres bedrift på sosiale medier, vår nettside, karrieredager og seminarer og bistår med utarbeidelse av stillingsannonser. I tillegg lyser vi ut stillingen og leverer en komplett søkeliste.

Videre koordinerer og tilrettelegger vi et program som skal vise frem det beste Finnmark har å by på. Programmet inkluderer faglig innhold, bedriftsbesøk, sosiale sammenkomster og opplevelser.

Hva koster det?

Prisen er delt inn i 2 faser:

Fase 1

Bedriften betaler kr. 35 000 ved inngått avtale for markedsføring og rekruttering som dekker:

  • Utarbeidelse av stillingsannonse
  • Profilering på nett, annonsering og markedsføring
  • Profilering på Karrieredager og foredrag på universitet og høgskoler
  • Mottak av alle søknader og utarbeidelse av søkerlister

Fase 2

Bedriften betaler kr. 35 000 per trainee ved ansettelse for koordinering og tilrettelegging av traineeprogram som inkluderer:

  • Faglig innhold
  • Bedriftsbesøk
  • Nettverks- og sosiale samlinger
  • Opplevelsestur(er)